ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2-2560

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3.xlsx ชั้นปีที่ 4.xlsx หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนกระบวนวิชาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

แจ้งการส่งเล่มโครงการฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

ส่งเล่มโครงการฯ สำหรับนักศึกษา ของภาคเรียนที่ 2/2558 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น.  ขอให้นักศึกษา Upload file โครงการฯ ที่ เมนู Upload เลือกไฟล์ที่ต้องการ Upload